Jacqui de Beer

Speech and Language Therapist

Jacqui

My name is Jacqui de Beer. I am a Speech and Language Therapist (SLT) with a special interest in early communication intervention. I provide the following services for babies and children:

Prevention, assessment, diagnosis and treatment of:

Speech Difficulties or Disorders, for example:

–    Articulation

–    Phonological Processes

Language (Receptive and Expressive) Difficulties or Disorders, for example:

–    Developmental Language Delays / Disorders

(Early Communication Intervention)

–    Pre-­School Language Disorders

–    Language Learning Disorders

Other Difficulties or Disorders, for example:

–    Reading and Spelling Difficulties

–    Auditory Perception and Processing Disorders

–    Pervasive Developmental Disorders (e.g. Autism)

–    Stuttering

–    Oral Motor Difficulties (e.g.  low / increased oral tone)

–    Cleft Lip and Palate

–    Cerebral Palsy

Please call or email me if you would like any further information, or to arrange an appointment for your child.

Email: jacqui.debeer.slt@gmail.com

Phone: 079 081 8008


 

My naam is Jacqui de Beer. Ek is ‘n Spraak en Taal Terapeut met ‘n spesiale belangstelling in vroeë kommunikasie intervensie. Ek verskaf die volgende dienste vir babas en kinders:

Voorkoming, assessering, diagnose en behandeling van:

Spraak Afwykings, byvoorbeeld:

–    Artikulasie

–    Fonologiese Prosesse

Taal (Reseptiewe en Ekspressiewe), byvoorbeeld:

–    Taalontwikkelingsagterstande en Afwykings

–    Taalleerafwykings

Ander Afwykings en Probleme, byvoorbeeld:

–    Lees en Spel Probleme

–    Ouditiewe Persepsie en Prosesserings Probleme

–    Outisme Spektrum Afwykings

–    Hakkel

–    Oraal-Motoriese Probleme

–    Gesplete Lip en Verhemelte

–    Serebrale Gestremdheid

 

Bel of stuur gerus ‘n boodskap as jy verdere inligting verlang, of om ‘n afspraak vir jou kind te reël.

Epos: jacqui.debeer.slt@gmail.com

Telefoon: 079 081 8008bottom