Carien Muller

Play Therapist

My naam is Carien Muller. Ek is ‘n maatskaplike werker in privaat praktyk en het ‘n meesters graad in Spelterapie. Ek  is ook ‘n geregistreerde EMDR terapeut en gebruik hierdie neuro-terapeutiese tegniek met kinders veral in die hantering van trauma.

Ek is passievol oor die waarde van spelterapie en my spesiale  belangstelling is die jong kind, tussen 3 en 10 jaar oud. Probleme wat deur spelterapie aangespreek kan word, is onder andere: Trauma en verlies, sosialisering, oor-emosionaliteit, aggressie, angs, boelie en viktimisering; veranderings soos trek, nuwe skool, nuwe baba; probleme wat spruit uit egskeiding, geseksualiseerde gedrag, probleme as gevolg van ADHD asook probleme met ‘n mediese oorsprong

Hierdie proses behels assessering, terapie met die kind en terugvoer aan die ouers.  My strewe is om elke kind te bemagtig om emosioneel sterker te word  en om tegnieke en vaardighede aan te leer en in te oefen sodat hulle probleem areas in hulle lewens kan oorkom.

Ouers is deel van die terapeutiese proses en ek strewe daarna om ouers toe te rus om hul kind beter te verstaan. Ek gebruik dikwels ouer-kind terapie asook ouerbegeleiding as deel van die proses. Waar toepaslik werk ek saam met die kind se onderwyser om te help met sosiale interaksie en aanpassing in die skool sisteem.

Kontak my gerus vir enige verdere inligting.

Sel: 082 454 7516

Epos: carien.muller@yahoo.com

 

Ontvangs

Ons ontvangs

Ons kindervriendelike speelkamer

Ons kindervriendelike speelkamer

Speletjies en kunsmateriaal vir terapeutiese spel

Speletjies en kunsmateriaall

Speletjies en kunsmateriaal vir terapeutiese  spel

 

 bottom